Engels
Nederlands

Overzichtelijk

AWC Urenregistratie bevat uitgebreide rapportagemogelijkheden waarmee alle gegevens die in de database zijn opgeslagen op inzichtelijke manier kunnen worden getoond.

Onderstaande voorbeelden zijn rapportages die standaard in AWC Urenregistratie beschikbaar zijn. Indien specifieke rapportages gewenst zijn dan kunnen deze (op aanvraag / meerkosten) worden ontwikkeld zodat u deze met één druk op de knop zelf kunt genereren. Hierbij kunt u denken aan op maat gemaakte urendeclaraties die u als bijlage bij uw facturen meestuurt, of aan specifieke overzichten ten behoeve van analyses op projecten.

uren per gebruiker
voorbeeld: rapportage uren per gebruiker

uren per project en klant
voorbeeld: rapportage uren per project en klant

De rapportages in AWC Urenregistratie zijn voorzien van allerlei filter- en groepeermogelijkheden.

Tevens kunnen de rapportages worden geëxporteerd naar bekende bestandsformaten zoals Excel, PDF en JPG.


Website navigatie / sitemap:
hoofdpagina & download - flexibele configuratie - gebruiksvriendelijke schermen - overzichtelijke rapportages - betaalbare licenties

Deze pagina is bijgewerkt op 08-05-2024

AWC Software (logo)

AWC Urenregistratie is een product van AWC Software :: Copyright (C) 2011
AWC Software :: Contrabasweg 197 :: 1311 LA Almere :: Telefoon 06-50995555 :: Fax 0842-286131
E-mail info@awcsoftware.nl :: Website www.awcsoftware.nl


Shareup Networks Member of Softpicks.Net - Software download network AWC Timesheet: 5 Star Award at kingdownloads.com !
Softepic 5 star award
AWC Timesheet is clean!
Free download software Softpedia clean award