FloraKas.nl

Functionaliteit FloraKas: overzicht - kassasysteem - spaarkaarten - bestellingen - fakturatie - voorraadbeheer - urenadministratie - rapportages
Overige informatie: beveiliging - modulen - geschikte hardware - toekomstontwikkelingen - apparatuur en supplies - tarieven - informatie

Management & Rapportages

FloraKas beschikt over een uitgebreide set aan management rapportages. Deze overzichten bieden de mogelijkheid om op eenvoudige (en snelle) wijze de resultaten van uw bedrijf te bekijken.

In feite kunnen alle gegevens (die in de database aanwezig zijn) worden gebruikt voor het genereren van rapportages. Zo kan bijvoorbeeld een overzicht gemaakt worden van de gerealiseerde omzet – per kassa, per artikelgroep of per medewerker – worden gebruikt voor uw dagafsluiting, en kan het BTW-overzicht rechtstreeks aan uw boekhouder worden aangeboden.Per rapportage bestaat de mogelijkheid om bepaalde parameters in te stellen. Hiermee kan het resultaat voor een specifieke periode, medewerker of betalingsmethode worden weergegeven, eventueel per artikel(groep).De rapportage “omzet” biedt een totaaloverzicht van de gemaakte omzet per betalingsmethode (contant, PIN, cadeaubon, etc.).

Daarnaast wordt voor uw boekhouding een overzicht van de ontvangen BTW-bedragen weergegeven (gespecificeerd per BTW-percentage).Alle artikelen die in het systeem aanwezig zijn kunnen op overzichtelijke lijsten worden afgedrukt. Vanzelfsprekend kunnen de prijswijzigingen worden bijgehouden door het systeem en kunt u – bijvoorbeeld op het einde van het jaar – de prijsontwikkeling van een bepaald artikel bekijken.

FloraKas beschikt over de mogelijkheid om bepaalde management rapportages grafisch weer te geven, zoals het voorbeeld hiernaast waarbij de omzet per werkdag in een staaf-diagram wordt afgebeeld.

Alle rapportages kunnen worden afgedrukt naar een printer en kunnen bovendien worden opgeslagen als bestand (NB. grafieken kunnen als bitmap worden opgeslagen).De heer Hernan: "Ik heb nu twee restaurants en kan niet elke dag in beide zaken zijn. Daarom wilde ik een computerprogramma gaan gebruiken waarmee mijn medewerkers prima kunnen werken terwijl ik op eenvoudige wijze kan zien welke omzet er is gedraaid en hoeveel pizza's of shoarmaschotels we hebben verkocht. Met FloraKas kan dit allemaal." De heer en mevrouw De Gier: "Wij gebruiken FloraKas nu ongeveer 3 maanden en we merken nu al dat we veel tijd besparen met onze boekhouding. Zo kunnen we op zondag tenminste dingen doen die we echt leuk vinden terwijl we ook nog op de kosten besparen."

Functionaliteit FloraKas: overzicht - kassasysteem - spaarkaarten - bestellingen - fakturatie - voorraadbeheer - urenadministratie - rapportages
Overige informatie: beveiliging - modulen - geschikte hardware - toekomstontwikkelingen - apparatuur en supplies - tarieven - informatie

Deze website is ontwikkeld door AWC Software - Copyrights (C) 2022
Voor meer informatie neem contact met ons op via
info@awcsoftware.nl
Laatste wijziging: 11-08-2022